Μενού Φίλτρα

Γιατί διδάσκεται η ιστορία του ΚΚΕ 

Τι είναι, τι πρέπει να είναι ο κομμουνιστής, το μέλος του ΚΚΕ; 

Πού πρέπει να τείνει το στέλεχος του ΚΚΕ; {Η σωματική αγωγή του κομμουνιστή – Η ψυχική υγεία του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής σαν χαρακτήρας – Οι πνευματικοί ορίζοντες του κομμουνιστή – Η μαρξιστική-λενινιστική κατάρτιση του κομμουνιστή – Η μελέτη και ανάλυση της κατάστασης και ο καθορισμός της γραμμής – Το κομματικό πρόσωπο του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής στην κομματική δουλειά του – Ένας ειδικός τομέας – Προβάλλουμε απραγματοποίητες αξιώσεις;}

X