Μενού Φίλτρα

Ο πρώτος τόμος του «Λεξικού» περιέχει με αριθμητική σειρά και τα 798 τεύχη με μια σχεδόν επιγραμματική περίληψη όλων των περιπετειών από τεύχος σε τεύχος. Ο δεύτερος τόμος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο περιέχονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά οι λέξεις που συνθέτουν το περιεχόμενο και την ιστορία του «Μικρού Ήρωα». Στο δεύτερο μέρος εν είδη παραρτήματος συγκεντρώνονται ομαδοποιημένοι σε διάφορες κατηγορίες όλοι οι πράκτορες του αντίπαλου στρατοπέδου που αντιμετώπισε η παρέα του Μικρού Ήρωα.

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Κόμιξ κατηγορίας: Κόμιξ
X