Μενού Φίλτρα

Το κίνημα της 21ης Απριλίου 1967 υπήρξε το έναυσμα του ενδιαφέροντός μου για τις σχέσεις στρατού και πολιτικής στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ανακάλυψα ότι το φαινόμενο των στρατιωτικών επεμβάσεων στην πολιτική είναι πρόσφατο στη νεότερη ελληνική ιστορία. Τα πραξικοπήματα απέκτησαν ανησυχητική συχνότητα μετά το τέλος των αλυτρωτικών πολέμων (μεταξύ των ετών 1922 και 1936) και συνέπεσαν με την εξασθένηση του κοινοβουλευτισμού παντού στην Ευρώπη. Ωστόσο, η υπεροχή των πολιτικών δεν αμφισβητήθηκε πριν από το 1967 και τα πραξικοπήματα, τα οποία απέβλεπαν σε πολιτική επιρροή, απλώς αναζητούσαν την αντικατάσταση μιας πολιτικής παρατάξεως με μια άλλη μάλλον παρά να παραδώσουν την κυβέρνηση μόνιμα στον στρατό. Με αυτή την έννοια οι επεμβάσεις πριν από το 1967 περιορίζονταν στο πρότυπο του ρυθμιστή. Αυτό χαρακτηρίζει ακόμη και τη δικτατορία του Μεταξά του 1936-41, η οποία απολάμβανε της αποδοχής ενός σύμφωνου στρατού, ευλογήθηκε από τον Βασιλέα και εφαρμόστηκε από πολιτικούς. Το ίδιο πολίτευμα, με την έμφαση την οποία απέδιδε στον εθνικισμό και τον αντικομουνισμό, την κοινωνική πειθαρχία και τη σύνθεση στοιχείων της αρχαιότητας και του χριστιανισμού, και την αποστροφή του για τις κοινοβουλευτικές και τις δημοκρατικές διαδικασίες, εισήγαγε ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία θα οικειοποιούνταν μετά το 1967 οι συνταγματάρχες, πολλοί από τους οποίους εισήλθαν στη Σχολή Ευελπίδων όταν ο Ιωάννης Μεταξάς είχε ήδη αναλάβει την εξουσία. 


Πρόλογος και ευχαριστίες

Χρονολόγιο της ελληνικής ιστορίας μετά την Ανεξαρτησία

Εισαγωγή

Κεφάλαια

1. Ο σχηματισμός του τακτικού στρατού

2. Η επιλογή και η εκπαίδευση των αξιωματικών

3. Ο στρατός και η «Εθνική Αλήθεια»

4. Η επίδραση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις

5. Περίοδος επεμβάσεων 1922-26

6. Επαγγελματισμός και πελατειακές σχέσεις των αξιωματικών (1897-1936)

7. Το λεπτό ζήτημα της επετηρίδας

8. Η σημασία του κινήματος του 1935 και οι δυνάμεις πίσω από την οργάνωσή του

9. Ο κρατήρας του πολέμου και του εμφυλίου

10. Η δυσχερής δημοκρατία

11. Οι συνταγματάρχες λιτοί

12. Από τη δικτατορία στη Δημοκρατία και έπειτα

13. Συμπεράσματα

Σημείωση για τις πηγές

Βιογραφικά

Ευρετήριο

Ευρετήριο συγγραφέων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X