Μενού Φίλτρα

Η δομή του βενετικού κράτους - κατ’ επίφαση δημοκρατική, στην πραγματικότητα όμως αριστοκρατική - απέφευγε τη δημιουργία ενός τακτικού και μόνιμου στρατού ξηράς. Υπήρχαν μόνο μερικά τάγματα πολιτοφυλάκων στις βενετικές επαρχίες της βόρειας Ιταλίας. Σε πολεμικές περιόδους οι επαγγελματίες μαχητές, αξιωματικοί και οπλίτες, στρατολογούνταν έξω από τη Βενετία, ανάμεσα σε διαθέσιμους αλλοδαπούς μισθοφόρους. Η ανάγκη για την ασφάλεια από τον οθωμανικό επεκτατισμό και για την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων ερμηνεύει τη μεταφορά του θεσμού της πολιτοφυλακής και την εγκαθίδρυσή του στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Η λειτουργία του θεσμού συντέλεσε στην ανέξοδη αύξηση της στρατιωτικής ισχύος των Βενετών στις κτήσεις της ελληνικής Ανατολής, αλλά προκάλεσε σοβαρές, κάποτε και επικίνδυνες, συνέπειες - πέρα από το στρατιωτικό - και σε ένα πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η πίστη των υπηκόων δεν ήταν πάντοτε εκ των προτέρων εξασφαλισμένη, όση προσοχή και αν έδειχναν οι κυρίαρχοι στην επιλογή των πολιτοφυλάκων. Η Γαληνότατη Δημοκρατία φοβήθηκε να εξοπλίσει σε ευρεία κλίμακα τους Έλληνες και να τους χρησιμοποιήσει εναντίον των Τούρκων, επειδή δεν μπορούσε να προβλέψει τη στάση που θα τηρούσαν οι χωρικοί, η πιο καταπιεσμένη κοινωνική τάξη. Στόχος της μονογραφίας αυτής, που για τη σύνθεσή της χρησιμοποιήθηκε και ανέκδοτο υλικό, είναι να καλύψει ένα κενό στην ιστορία της βενετοκρατίας.


 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φραγκοκρατία - Τουρκοκρατία
X