Μενού Φίλτρα

Ο δον Χουάν Μάτους ανέλαβε να μυήσει τον Κάρλος Καστανέντα στον κόσμο των σαμάνων του αρχαίου Μεξικού, που ήταν οι θεμελιωτές της γενιάς μάγων όπου ανήκε ο ίδιος. Υποστήριζε ότι ο κόσμος των σαμάνων είχε ως βάση του ένα διαφορετικό γνωστικό σύστημα από εκείνο που στηρίζει τον κόσμο της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με τα όσα ανακάλυψε ο Κάρλος Καστανέντα κατά τη διάρκεια τη μαθητείας του, ο κόσμος των αρχαίων σαμάνων του Μεξικού πραγματικά στηριζόταν σε ένα σύστημα αντίληψης και νόησης πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Γι' αυτούς τους σαμάνους ο χρόνος ήταν μια σαφής διάταξη ενέργειας, μια διάταξη την οποία οι άνθρωποι μπορούν να αγγίξουν και να μετακινήσουν σχεδόν άμεσα. Χάρη στην τρομερή ικανότητα συγκέντρωσης που ανέπτυξαν αυτοί οι μάγοι στη διάρκεια της ζωής τους, ήταν πραγματικά ικανοί να αγγίξουν τον τροχό του χρόνου και να τον γυρίσουν, ώστε ο σκοπός αυτής της κίνησης, όποιος κι αν ήταν, νά 'ναι αντιληπτός μέχρι σήμερα.


Εισαγωγή
Αποσπάσματα από τη «Διδασκαλία του Δον Χουάν»
Σχόλια
Αποσπάσματα από το «Μια Ξεχωριστή Πραγματικότητα»
Αποσπάσματα από το «Ταξίδι στο Ιξτλάν»
Σχόλια
Αποσπάσματα από τις «Ιστορίες Δύναμης»
Σχόλια
Αποσπάσματα από το «Δεύτερο Κρίκο Δύναμης»
Σχόλια
Αποσπάσματα από το «Δώρο του Αετού»
Σχόλια
Αποσπάσματα από την «Εσωτερική Φλόγα»
Σχόλια
Αποσπάσματα από τη «Δύναμη της Σιωπής»
Σχόλια 

X