Μενού Φίλτρα

Μια επιτόπια έρευνα που διήρκεσε 15 χρόνια. Όλες οι πτυχές του χορευτικού φαινομένου, όπως αποκαλύπτονται ανάγλυφα σε ένα νησί που κράτησε όσο κανένα άλλο τα στοιχεία του παραδοσιακού του πολιτισμού. Μια μοναδική σε έκταση και σε βάθος διερεύνηση των διασυνδέσεων του χορού με τις άλλες πλευρές της κοινοτικής ζωής, όπου ο χορός καταδεικνύεται σαν πρωταρχικό εργαλείο για την κατανόηση της κάθε κοινωνίας. Προβάλλεται ο λόγος των ίδιων των κατοίκων, καθώς δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τους κώδικες συμπεριφοράς μέσα και γύρω από τη χορευτική σκηνή, σε καίριες στιγμές που διέπονται από τις συλλογικές αξίες και τις ατομικές επιδιώξεις. Παράλληλα, ο λόγος αυτός διασταυρώνεται και αναλύεται ώστε να φανεί γιατί ο χορός είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Δύο από τους πλέον καταξιωμένους ερευνητές του παραδοσιακού χορού εφαρμόζουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες δεκαετιών σε πανελλήνιο επίπεδο, πάνω στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας που κράτησε μέχρι σήμερα τον πλούτο της χορευτικής παράδοσης.


Εισαγωγή
Πρώτο μέρος: Ο τόπος και οι άνθρωποι
Ο τόπος
Οι άνθρωποι
Οργάνωση της κοινωνικής ζωής
Δεύτερο μέρος: Ορίζοντες του χορού
Χορός, αξίες και ταυτότητες
Η εκμάθηση του χορού
Προϋποθέσεις συμμετοχής στους χορούς
Πότε και πού χορεύουν
Τρίτο μέρος: Στο γλέντι
Η χορευτική συγκέντρωση
Στον κύκλο
Οι ρόλοι
Τέταρτο μέρος: Συμπεριφορές και σημασίες
Με σκοπό το γάμο
Η γλώσσα του σώματος
Πέμπτο μέρος: Οι χοροί
Πρώτη ομάδα χορών
Δεύτερη ομάδα χορών
Τρίτη ομάδα χορών
Επίλογος
Παραρτήματα
Χορευτικό γλωσσάρι
Γενικό γλωσσάρι
Δισκογραφία
Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Δωδεκάνησα
X