Μενού Φίλτρα

Το παρόν πόνημα, αποτελεί την περίληψιν της συμμετοχής του αειμνήστου Υποστρατήγου Στεφάνου Καραμπέρη του Ευαγγέλου εις τας ανταρτικάς ομάδας της "Πανελληνίου Απελευθερωτικής Οργανώσεως" (Π.Α.Ο.), η οποία έδρασεν κατά των κατακτητών της Πατρίδος μας (Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων) την τριετίαν 1942-44 εις διαφόρους περιοχάς της Μακεδονίας.


ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΙΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
2. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΚΟΥ
4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟΝ
5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ
6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
7. Η ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
8. ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
X