Μενού Φίλτρα

Πενήντα χρόνια είναι αρκετά για ν'αλλάξη ο κόσμος και οι κάτοικοι του,τόσο που να είναι αγνώριστοι.Τα μόνα μέσα που χρειάζονται,είναι μία καλή γνώση της κοινωνικής μηχανικής,μία καθαρή εικόνα του σκοπού που επιδιώκεται-και δύναμη.Όλα αυτά τα είχαν οι Επικυρίαρχοι.Άν και ο σκοπός τους ήταν κρυφός,η γνώση τους ήταν ολοφάνερη-το ίδιο και η δύναμη τους.

X