Μενού Φίλτρα

Μέσα από αυτό το βιβλίο θα γνωρίσετε τους παιδαγωγούς που στο πέρασμα των αιώνων αγωνίστηκαν να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα μιας ανθρωπιστικής παιδείας, να γκρεμίσουν τις βαθιά εδραιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις και ν' ανοίξουν το δρόμο για μια αγωγή που βασίζεται πρώτα απ' όλα στο σεβασμό της προσωπικότητας και της ελευθερίας του παιδιού. 


ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΗ, J. MOREAU
Ι. Λ. ΒΙΒΕΣ, Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, V. G. HOZ
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ, P. MESNARD
Ι. ΑΜΩΣ ΚΟΜΜΕΝΙΟΣ, J. B. PIOBETTA
ΤΖΩΝ ΛΟΚ, V. MALLINSON
Ο ΡΟΛΕΝ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, P. MESNARD
ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΩ, Η Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, J. CHATEAU
ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ, L. MEYLON
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΧΟΥΜΠΟΛΝΤ, W. FLITNER
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΣΕΝΣΤΑΙΝΕΡ, R. SAVIOR
ΟΒΙΔΙΟΣ ΝΤΕΚΡΟΛΥ, R. PLANCKE
Ε. ΚΛΑΠΑΡΕΝΤ, R. DOTTRENS
ΤΖΩΝ ΝΤΙΟΥΙ, J. S. BRUBACHER
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ, G. CALO
ΑΛΑΙΝ, J. CHATEAU

 • Παιχνίδια και πειράματα
  ΔΕΣΠΟΥ ΑΛΕΞ.
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Με έγχρωμα σχήματα - σχέδια
 • Περί Ελληνικής Συντάξεως
  ΑΣΩΠΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Περίοδος πρώτη. Έκδοσις εβδόμη
 • Αναγνωστικόν Β' Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Γ. Μανουσάκη
 • Αναγνωστικόν Έκτης Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Αγήνωρ Αστεριάδης
 • Αναγνωστικό Ε' Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Αλέξανδρου Αλεξανδράκη
X