Μενού Φίλτρα

Τα κείμενα που περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο είναι οι διαλέξεις που έδωσε ο Κ. Καστοριάδης στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 1989. Το ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων θεμάτων που θίγει ο μεγάλος σύγχρονος διανοητής διαφαίνεται και από τους τίτλους των ομιλιών που είναι: «Το τέλος της φιλοσοφίας;», «Εξουσία, πολιτική, αυτονομία», »Τι σημαίνει επανάσταση;», «Το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα» και «Η τεχνο-επιστήμη».


Προλογικό σημείωμα
Το «τέλος της φιλοσοφίας»;
Εξουσία, πολιτική, αυτονομία
Η ψυχανάλυση και το πρόταγμα της αυτονομίας
Τι σημαίνει επανάσταση;
Το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα
Η τεχνοεπιστήμη

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X