Μενού Φίλτρα

Ο Δρόμος του Ζεν για την αυτογνωσία είναι μια αναζήτηση πέρα από τα όρια του λογικού μας εαυτού. Μέσω των τεχνικών αυτοσυγκέντρωσης και την μελέτη των Κόαν -που δεν λύνονται με ορθολογιστική σκέψη- ένας μαθητής Ζεν μπορεί να δημιουργήσει ηρεμία, διαύγεια και συγκέντρωση, καταστάσεις που με τη σειρά τους οδηγούν στη φώτιση.

Οι βασικές αρχές του Ζεν εξηγούν:

Την ουσία του Ζεν και πως αυτό εξελίσσεται

Τις μεθόδους διδασκαλίας και διαλογισμού

Την ενέργεια, την ελευθερία και την ευφυία αυτού του δημοφιλούς κλάδου του Βουδισμού

Τα κοάν και τις ιστορίες των δασκάλων του Ζεν τα οποία εκφράζονται με μια μη διανοητική προσέγγιση

Το ζεν στην καθημερινή ζωή και τις πολεμικές τέχνες

X