Μενού Φίλτρα

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αποσπάσματα έργων του Πλάτωνα και του Aριστοτέλη, του Aισχύλου και του Σοφοκλή, του Eυριπίδη και του Θουκυδίδη, του Iσοκράτη και του Δημοσθένη, στα οποία οι κλασικοί αυτοί συγγραφείς εκφράζουν τις απόψεις τους για την ουσία της πολιτικής αλλά και για σπουδαία πολιτικά ζητήματα. Kάθε κεφάλαιο αποτελείται από τα ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα κείμενα στο πρωτότυπο, τη μετάφρασή τους, καθώς και σχόλια. H επιλογή των κειμένων έγινε με κριτήριο τη διαχρονική τους αξία και την επίδρασή τους σε διάσημους πολιτειολόγους και πολιτικούς οραματιστές των μετέπειτα αιώνων. Oι μεταφράσεις εκπονήθηκαν με σύντονη επιδίωξη ακρίβειας, σαφήνειας και γλαφυρότητας, αλλά και όσο το δυνατόν πιστότητας προς το πρωτότυπο. Tα σχόλια ορισμένων χωρίων έχουν σκοπό να συμβάλουν στην κατανόηση της αρχικής σημασίας και της προσφοράς τους στην αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή της ανθρωπότητας πολιτικών προβλημάτων.
H επιλογή, η μετάφραση και τα σχόλια των κειμένων έγιναν από τον K. I. Δεσποτόπουλο, ακαδημαϊκό και πρώην υπουργό Παιδείας, και από τους λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Kυριακή Ξυλά, Διονύσιο Tσελέντη και Πολυάνθη Tσίγκου.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΣΚΗΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
X