Μενού Φίλτρα

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συνεχίζοντας το εκδοτικό του έργο παρουσιάζει το "Περιγραφικό Λεξικό των Πουλιών της Ελλάδος" που συνέγραψε ο φίλος του Μουσείου Δρ. Ντίνος Απαλοδήμος και εικονογράφησε ο επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Αχιλλέας Δημητρόπουλος. Το βιβλίο περιλαμβάνει όλα τα πουλιά που συναντώνται στην Ελλάδα, τα επιστημονικά, τα κοινά και τα τοπικά τους ονόματα, καθώς και περιγραφές στα ελληνικά και αγγλικά. Η εικονογράφηση, ιδιαίτερα λεπτομερής, βοηθάει στην αναγνώριση του κάθε είδους. Για περισσότερη έμφαση, το βιβλίο περιλαμβάνει ένθετο με 8 έγχρωμους πίνακες. Εδώ περιλαμβάνονται ειδικές ομάδες πουλιών, όπως τα απειλούμενα, τα εξαφανισθέντα, εκείνα που επισκέπτονται σπάνια ή τυχαία την Ελλάδα κ.ά. Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό τομέα του φυσικού πλούτου της χώρας μας και εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον του Μουσείου για εκπαίδευση του κοινού. Απευθύνεται στους φυσιολάτρες, στους κυνηγούς, στους δασκάλους, στα παιδιά και σε όλους όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την επιβίωση του πτερωτού κόσμου της χώρας μας. Η γνώση περισσοτέρων από 420 είδη πουλιών, που ζουν μόνιμα, φωλιάζουν, επισκέπτονται ή περνούν ως μετανάστες από τη χώρα μας, θα βοηθήσει στην συνειδητοποίηση της ανάγκης προστασίας τους, αλλά ταυτόχρονα και προστασίας των βιοτόπων τους, η οποία αποτελεί θεμελιώδη σκοπό του Μουσείου.

X