Μενού Φίλτρα

[...] Στον προβληματισμό γύρω απ' αυτή τη διάσταση της αναμέτρησης των Ελλήνων με τον εαυτό μας, ο Γιώργος Πρεβελάκης -με τη ματιά του ανθρώπου που προσεγγίζει αναλυτικά τον χώρο όπως αυτός φιλοξενεί την Ιστορία, με την πείρα και την αναλυτική λογική του γεωγράφου και του μελετητή του γεωπολιτικού, με την εμπειρία τέλος ενός ανθρώπου που χρειάστηκε να επεξηγήσει την Ελλάδα σε κοινά του εξωτερικού- εισφέρει χρήσιμα και προκλητικά συνάμα αναλυτικά εργαλεία. Ξεναγεί σε μύθους μας, των Ελλήνων, που καταρρέουν. Φωτίζει αντιφάσεις και διαχρονικές ανασυνθέσεις. Οδηγεί στην ανακάλυψη της δικτυακής παρουσίας -και ως εκ τούτου δίνει υλικό που επιτρέπει το προσπέρασμα φοβικών συνδρόμων, αλλά και επιβάλλει το παραμέρισμα υπεραπλουστεύσεων. [...] (Από τον Πρόλογο του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη)


Πρόλογος του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη
Εισαγωγή
1. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΖΗΜΑ
Το Έθνος
Η έννοια του Πολιτισμού
Σε ποιους ανήκει ο Ελληνικός Πολιτισμός;
Ο Ελληνισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
II. Η ΡΩΜΕΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Κυκλοφορία και Εικονογραφία
Οι οθωμανικές Εδαφικότητες
Οι θρησκευτικές Εικονογραφίες
III. ΕΘΝΟΣ, ΚΡΑΤΟΣ, ΕΔΑΦΟΣ: Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το διαζύγιο Ανατολής και Δύσης
Από την Βεστφαλία στους Εθνικισμούς
Η πρώτη "Σύγκρουση των Πολιτισμών"
IV. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΝΟ ΚΟΣΜΟ
Η ελληνική γεωπολιτική πρωτοπορία
Η διασταύρωση αντιφατικών κόσμων
Η τετραπλή συγκέντρωση
V. Ο ΜΕΤΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΟΡΙΖΩΝ
Το αίσθημα της εθνικής αποτυχίας
Το τέλος του βεστφαλιανού γεωπολιτικού κύκλου
Η αλλαγή του ρόλου του εδάφους
Το ελληνικό εδαφικό πλεονέκτημα
VI. ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΑΣ
Οικογένεια και Εκπαίδευση
Γλώσσα και Πολιτισμός
Κοινοτισμός και πολιτισμικό άνοιγμα
VII. Ο ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΚΟΣΜΟ
Η Ναυτιλία και η Διασπορά
Τα θρησκευτικά δίκτυα
Σύνδεση Ανατολής και Δύσης
Συμπεράσματα
Πίνακας κειμένων, χαρτών και εικόνων
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικές Επιστήμες - Πολιτικές Επιστήμες
X