Μενού Φίλτρα

Η μελέτη των σχέσεων Πολιτικής και Θρησκείας αποτέλεσε και αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εξετάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία στο θέμα αυτό διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν ποικίλες θέσεις, απόψεις και προβληματισμοί που προσπαθούν να προσδιορίσουν τα όρια των δυο βασικών συντελεστών που διαμορφώνουν την κοινωνία (ευρωπαϊκή και ελληνική). Μελετώντας κανείς τα δεδομένα της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας, μέσα στα οποία καλούνται η Πολιτική και η Θρησκεία να επιτελέσουν την αποστολή τους, διαπιστώνει, πρώτο, ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία της κοινωνίας, δεύτερο, οι αντιλήψεις και οι δομές βαθμιαία αλλάζουν και τρίτο, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει απαντήσεις στις αναζητήσεις του, κάτι που δεν το πράττει πάντοτε με επιτυχία. Αυτή η σύνθετη πραγματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μια πρόσκληση τόσο για την Κοινωνιολογία όσο και για τη Θεολογία.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X