Μενού Φίλτρα

Γιατί οι κομμουνιστές πρέπει να στραφούν προς την αυτοκαλλιέργεια

Γίνετε άξιοι μαθητές του Μαρξ και του Λένιν

Η αυτοκαλλιέργεια των κομμουνιστών

Η ενότητα της θεωρητικής μελέτηε και της ιδεολογικής αυτοκαλλιέργειας

Ο σκοπός του κομμουνισμού αποτελεί το βαρύτερο έργο που ανακαλύφθηκε ποτέ στην ιστορία

Τα προσωπικά συμφέροντα ενός μέλους του κόμματος πρέπει να καθυποτάσσονται στα συμφέροντα του κόμματος

Παραδείγματα λανθασμένης ιδεολογίας μέσα στο κόμμα

Τα αίτια της λανθασμένης ιδεολογίας στο κόμμα

Η στάση που πρέπει να τηρηθή απέναντι στη λανθασμένη ιδεολογία μελών του κόμματος και απέναντι στον ενδοκομματικό αγώνα

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X