Μενού Φίλτρα

Παγκοσμιοποίηση - Παντοδυναμία της Οικονομίας. Λέξεις εμβλήματα για το τέλος του 20ου αιώνα, έννοιες που όλοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως μοναδική και αναπόφευκτη δυνατότητα του σύγχρονου κόσμου. Όλοι; Ο κοινωνιολόγος Αλαίν Τουραίν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Αποδεικνύει με λιτότητα και σαφήνεια ότι η πολιτική, η αποφασιστική δηλαδή, εκούσια και οργανωμένη δραστηριότητα των πολιτών είναι το μέσο για την αλλαγή. Ο Τουραίν πιστεύει ότι μέσα από τα νέα κοινωνικά κινήματα που εμφανίζονται ορμητικά και διεκδικούν τα πολιτιστικά τους δικαιώματα, μια καινούρια αριστερή πολιτική μπορεί να αναδυθεί που θα συνδυάζει τον οικονομικό ρεαλισμό με την κοινωνική πρόοδο, και την αναγνώριση της διαφορετικότητας με την ισότητα.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικές Επιστήμες - Πολιτικές Επιστήμες
X