Μενού Φίλτρα

Στο βιβλίο αυτό, ο Παπύς δίνει μια σειρά από πρακτικές ασκήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν προσευχές, επικλήσεις, φυλακτά, κάθαρση της ανθρώπινης αύρας και πολλά άλλα, τα οποία χρησιμεύουν στην άμυνα εναντίον των αρνητικών δυνάμεων που εκπορεύονται από τους αόρατους κόσμους, μέσω των διεστραμμένων διανοιών. Καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιπτώσεων και δίνει συστηματικές οδηγίες για την ψυχική και πνευματική μας άμυνα, θέτοντας σαν βάση τη νίκη του αγαθού, μέσα από την αγάπη και τη συγχώρεση. 


Πρόλογος του Εκδότη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ενσυνείδητη και ασυνείδητη μαγγανεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διανοητική Υγιεινή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η αύξηση των Πνευματικών Δυνάμεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ενίσχυση των Αστρικών Δυνάμεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Οι παρεχόμενες τεχνικές της Μαγείας και του ερμητισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Περίληψη

X