Μενού Φίλτρα

Η «Πραγματεία για τη διόρθωση του νου», πρώιμο έργο του Σπινόζα, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1677, μετά τον θάνατο του φιλοσόφου. Η κύρια μέριμνα του Σπινόζα σε αυτό το έργο φαίνεται να είναι η χάραξη μιας νέας οδού, μιας νέας μεθόδου, της πιο πρόσφορης προκειμένου να οδηγηθεί ο νους στην αληθή, ή πραγματική, γνώση, δηλαδή στην τελειοποίησή του. 
Το βιβλίο θεωρείται ως μία εισαγωγή στη φιλοσοφία, με έμφαση σε ζητήματα μεθοδολογίας, ενώ ταυτόχρονα μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς γεννήθηκε το φιλοσοφικό σύστημα του Σπινόζα που προαναγγέλει τον Διαφωτισμό και το σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.


Πρόλογος - Β. Γρηγοροπούλου
Η δομή του έργου
Σημείωμα για την παρούσα μετάφραση
Σπινόζα: Πραγματεία για τη διόρθωση του νου
Το τέλος
Το μέσον. Οι τρόποι με τους οποίους γίνονται αντιληπτά τα πράγματα
Η αφετηρία της οδού
Γενικό σχέδιο μεθόδου
Τι περιέχει η μέθοδος
Η πλασματική ιδέα
Η ψευδής ιδέα
Η αμφίβολη ιδέα
Μνήμη και λήθη
Φαντασία και νους
Κανόνες ορισμού
Για την τάξη και το θεμέλιο των σκέψεων
Σημειώσεις
Επίμετρο: Β. Γρηγοροπούλου: Το πρόβλημα της μεθόδου
Χρονολόγιο
Βιβλιογραφία
Πίνακας όρων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X