Μενού Φίλτρα

Αστρική προβολή! Είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει μια πραγματικότητα; Μπορούν να την πετύχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλει η προσωπικότητά τους και η θέση τους στο κοινωνικό κατεστημένο; Ποιές είναι οι ηθικές αξίες που προβάλλονται αναγκαστικά σε μια τέτοιου είδους εμπειρία;

Πολλά τα ερωτηματικά τα οποία επιχειρούνται να απαντηθούν, με κεντρικό γνώμονα τις απειράριθμες άγνωστες δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος όχι απλώς δεν εμφανίζεται ως άμοιρος του πεπρωμένου του, αλλά ουσιαστικά παρουσιάζεται ως δημιουργός του. Είτε έχουμε επίγνωση είτε όχι, κρύβουμε μέσα μας την προμηθεϊκή φωτιά, ένα σπινθήρα της θεϊκής υπόστασης, και η αστρική προβολή είναι δυνατόν να αποτελέσει για κάποιους ένα πολύτιμο εργαλείο στην αναζήτηση της βαθύτερης ύπαρξής τους.

X