Μενού Φίλτρα


Στο παρόν βιβλίο αναδεικνύεται εναργώς η φιλοσοφική προσέγγιση των αρχών της αντικειμενικής πραγματικότητος τόσο στην επί μέρους εξέταση εκάστου λογικού πλατωνικού μύθου από τους νεαρούς συγγραφείς όσον και από την εμπνευσμένη, βαθυστόχαστη, διερευνητική και κατατοπιστική επί της πλατωνικής φιλοσοφίας εισαγωγή του βιβλίου, με συχνές ωφέλιμες συγκρίσεις και παράλληλες αναφορές στην σύγχρονη επιστήμη και πραγματικότητα από τον Λυκειάρχη Παναγιώτη Μητροπέτρο.

Από την εμπεριστατωμένη μελέτη του όλου έργου, μπορώ να διαβεβαιώσω τον αναγνώστη, ότι αναφαίνεται η φιλοσοφική μέθοδος του Πλάτωνος μέσω του εικότος μύθου, ο οποίος στον διααλεκτικό μετασχηματισμό του καθίσταται εικός λόγος και στην συνέχεια, ως απάντηση στα υψηλού νοήματος φιλοσοφικά αιτήματα, καθίσταται λογικό συμπέρασμα, ευθύς λόγος, επιστημονική μέθοδος αναζητήσεως και βέβαιη γνώση στην προσέγγιση της αλήθειας.

Ο Πλάτων κατά την σύλληψη του υψηλής επίνοιας και περιεχομένου, φιλοσοφικού του έργου, αντιλαμβάνεται το δύσκολο εγχείρημα της μεταδόσεώς του προς τους μαθητές του, επινοεί το μεγαλοφυές παράδειγμα, τον εικότα μύθο, ο οποίος θα σφραγίσει έκτοτε και την φιλοσοφική του μέθοδο. Μια καθαρά λογική διεργασία απομνημονεύσεως, διαδόσεως και διδασκαλίας, στα όρια του υπερβατικού, η οποία περικλείει εναργώς και υπό μορφή μύθου μια μεγάλη αλήθεια.Ένα έργο μοναδικό, πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα !Με αναλύσεις, σχόλια, επεξηγήσεις για κάθε έναν από τους μύθους του Πλάτωνα !Από το 1ο Λύκειο Κερατσινίου ! Με επιβλέποντα καθηγητή τον Παναγιώτη Μητροπέτρο !

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
X