Μενού Φίλτρα

Άρχισα να γράφω το βιβλίο αυτό στις 10 Απριλίου του 1991. Ο γιος μου Γεώργιος Α. Παρθένιος ρώταγε πώς ήτο ο ελληνικός στρατός κατά την εποχή εκείνη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου παρά το πλευρό του τότε συμμαχικού στρατού. Είχε περάσει αρκετός καιρός που του εξηγούσα πώς εγίνετο ο πόλεμος την εποχή εκείνη και όσο περισσότερα άκουγε τόσο ήθελε να μαθαίνει από αυτά που του έλεγα, γιατί ήσαν όλα πραγματικότητα, όπως τα είχα δει και τα είχα ακούσει. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η επιστράτευση: 20 Αυγούστου 1917
Στην Κόρινθο
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
Ο ελληνικός στρατός επιτίθεται στον εχθρό
Το ατύχημα των ημιονηγών
Η μεγάλη μάχη με τους είκοσι τραυματίες
Ο 5ος Λόχος κατεδίωκε τον εχθρό επί ποδός
Το 35ο Σύνταγμα είχε διαταχθεί να πάει στο Μπελισάριο ή Βελεσά της Σερβίας
Το 35ο Σύνταγμα επιστρέφει στην Ελλάδα
Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη
Επέστρεψα στον παλιό μου λόχο
Ο 11ος Λόχος είχε διαταχθεί να αναλάβει τη φρούρηση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
X