Μενού Φίλτρα

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: Σχολείον των ντελικάτων εραστών

Πρόλογος: Απόστολος Χρ. Κακλαμάνης. Εισαγωγή, σχόλια: Παναγιώτης Σ. Πίστας.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ: Φυσικής απάνθισμα δια τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας

Πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια: Κώστας Θ. Πέτσιος.

 

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: Ο Ηθικός Τρίπους

Προλογικό σημείωμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Εισαγωγή: Άννα Ταμπάκη.

Περιλαμβάνει τις έμμετρες μεταφράσεις του Ρήγα των έργων:
- "Τα Ολύμπια", θεατρικό του ιταλού Metastasio
- "Η βοσκοπούλα των Άλπεων", διήγημα του γάλλου Marmontel
καθώς και το ειδύλλιο του γερμανού Gessner, "Ο πρώτος ναύτης", σε μετάφραση του συνεργάτη του Ρήγα Αντωνίου Κορωνιού σε πεζή μορφή.

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: Νέος Ανάχαρσις

Πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια: Άννα Ταμπάκη.

 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας

Πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Περιέχεται στα γαλλικά το επίμετρο: "Το γαλλικό πρότυπο του Ρήγα" και στο παράρτημα της έκδοσης περιέχεται το "Εγκόλπιον Στρατιωτικόν".

 

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
X