Μενού Φίλτρα

"Σας μιλώ για το Βυζάντιο", με την προσοχή εστιασμένη στα επιτεύγματα της χιλιόχρονης αυτής αυτοκρατορίας, υπογραμμίζοντας τα κατάλοιπα του πολιτισμού της στη σύγχρονη κοινωνία, σ' αυτό που ονομάζουμε "το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο".

Ένα βιβλίο γραμμένο "εκ του ταμείου", που σκόπιμο είναι να ειδωθεί ως σύνολο, ωστόσο πάντα μέσα από το πρίσμα των δώδεκα επιμέρους κεφαλαίων του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά περιεχόμενα των τεσσάρων πρώτων κεφαλαίων:

-"Βυζαντινή ταυτότητα":

Οι τέσσερις λέξεις του Δημάρατου. Ρωμαίος-Ρωμιός-Χριστιανός-Έλλην-Γραικός. Υπήκοοι, πολίτες και "συντελεστές".

-"Ιστορία και Βυζαντινών βίος":

Θαλασσοκρατία και αραβικά κούρσα - κάστρα. Τα "Θέματα". Εμπόριο και συναλλαγές. Το πρώτο Πανεπιστήμιο. Το Σχίσμα. Η μάταιη προσπάθεια των Παλαιολόγων. Άνθηση της τέχνης και της επιστήμης.

-Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη":

Η Αγια-Σοφιά. Το Μίλιον. Τα μοναστήρια και οι αντιγραφείς. Η πολυτέλεια στο παλάτι. Ο Ιππόδρομος, τα λιμάνια και τα καπηλειά. Έπαρχος και σωματεία.

-"Οι επαρχιακές πρωτεύουσες":

Τρόπος ζωής και συνθήκες διαβίωσης. Τα ζευγολατεία. Τα αγιάσματα.


Εισαγωγή

Βυζαντινή ταυτότητα

Ιστορία και Βυζαντινών βίος

Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη

Οι επαρχιακές πρωτεύουσες

Πολιτεία και κοινωνία

Βυζαντινή διπλωματία

Χρυσός, πορφύρα και νόμισμα

Βυζαντινή χρονομέτρηση

Επιβιώσεις και βυζαντινά κατάλοιπα

Η εικόνα στο Βυζάντιο

Βυζαντινή επικαιρότητα

Βυζάντιο και νεοελληνική ταυτότητα

Ευρετήριο όρων και ονομάτων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βυζάντιο
X