Μενού Φίλτρα

Οι χριστιανοί πιστεύουν παραδοσιακά ότι ο Σατανάς είναι ο Εωσφόρος, ο εχθρός του Θεού, που, από αλαζονεία, εξεγέρθηκε εναντίον Του κι έπειτα προκάλεσε το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Όπως, όμως, δείχνει ο Henry Ansgar Kelly, αυτή δεν είναι η βιβλική απεικόνιση, αλλά ένα σενάριο που επινόησαν οι πρώτοι Πατέρες της Εκκλησίας και έγινε η «η Νέα Βιογραφία του Σατανά». Πρέπει, ωστόσο, να αποκατασταθεί η «Γνήσια Βιογραφία» του βάσει της Καινής Διαθήκης, όπου ο Σατανάς διατηρεί τη θέση του ουράνιου λειτουργού που είχε και στο Βιβλίο του Ιώβ - έχει αναλάβει το καθήκον να κυβερνά τον Κόσμο και συγκεκριμένα να επιβλέπει και να ελέγχει τους Ανθρώπους. Οι μέθοδοί του, ωστόσο, είναι βάναυσες και δόλιες και ο Ιησούς προβλέπει ότι η εξουσία του πρόκειται σύντομα να λάβει τέλος. Ο Kelly ανιχνεύει, επιπλέον, τις μεταγενέστερες εξελίξεις της «Νέας Βιογραφίας»: την κληρονομημένη ενοχή της Ανθρωπότητας, την αιχμαλωσία του Σατανά και την τιμωρία των ψυχών στα χέρια του στην Κόλαση. Μολονότι αυτό το προφίλ του Σατανά παραμένει κυρίαρχο, ο Kelly ζητά να επιστρέψουμε στη «Γνήσια Βιογραφία του Σατανά»

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θρησκειολογία - Ιστορία των Θρησκειών
X