Μενού Φίλτρα

Τα κείμενα που αποτελούν αυτό το μικρό τόμο έχουν, όλα σχεδόν, γραφτεί σαν αυτοτελή δοκίμια και δημοσιευθεί σε περιοδικά ή στον τύπο. Εδώ όμως, σ' αυτή τη μορφή, βρίσκουνε την αληθινή τους σημασία παίρνοντας τη θέση που τους ανήκε μέσα στην ολότητα, η οποία από τον καιρό που γραφόντουσαν υπήρχε εν δυνάμει μέσα στη σκέψη από την οποία προήλθαν, ως τελικός σκοπός και αναφορά τους.
Έχουν δημοσιευθεί σε πρώτη μορφή:
Είναι δυνατή μια κοινωνική θεωρία της μουσικής; (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/8/88)
Ανατολική μουσική - Δυτική μουσική (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11/12/88)
Περί των απαρχών της Δυτικής μουσικής (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4/12/88)
Μουσική και φιλοσοφία: μια αναλογία ιστορική (περ. ΣΧΕΔΙΑ, τ.4 και 5, 1989)
Το κοινωνικό περιεχόμενο της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής (περ. ΗΧΟΣ, τ.197 και 198, 1989)
Τραγούδι, Ποίηση, Μουσική (περ. ΗΧΟΣ, τ.200 και 201, 1989)
Στοιχεία για το ροκ-εν-ρολ (περ. ΗΧΟΣ, τ. 204 και 205, 1990)
Διονύσης Σαββόπουλος και το νέο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του '60 (περ. ΗΧΟΣ, τ.208 και 209, 1990)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είναι δυνατή μια κοινωνική θεωρία της μουσικής;
Ανατολική μουσική - Δυτική μουσική
Περί των απαρχών της Δυτικής μουσικής
Μουσική και φιλοσοφία: Μια αναλογία ιστορική
Το κοινωνικό περιεχόμενο της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
1. Η έννοια του περιεχομένου στη μουσική
2. Μορφή και περιεχόμενο στην αυτοσχεδιαζόμενη μουσική 
Τραγούδι, ποίηση, μουσική
1. Η προέλευση του τραγουδιού
2. Τα στοιχεία του τραγουδιού
Στοιχεία για το ροκ-εν-ρολ
1. Το λαϊκό τραγούδι στο αστικό περιβάλλον
2. Ένας νέος Σαμανισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διονύσης Σαββόπουλος και το νέο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του '60
Επιλογή Βιβλιογραφίας

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X