Μενού Φίλτρα
 Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια του Τ. Σ. Έλιοτ να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστη γύρω από τις παραδρομές της γλώσσας, και ειδικότερα γύρω από τη χρήση και την έννοια της λέξης "κουλτούρα", που συνήθως τη χρησιμοποιούμε χωρίς να ερευνούμε το νόημά της. Στην πορεία αυτής της προσπάθειάς του ο συγγραφέας οδηγείται παράλληλα στη διερεύνηση των συνθηκών, χωρίς τις οποίες η πολιτιστική καλλιέργεια δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς. Τα περισσότερα από τα θέματα που ερευνά ο Έλιοτ έχουν άμεση σχέση με τα σύγχρονα πολιτιστικά προβλήματα ο κυριότερος όμως στόχος του είναι ν αποτρέψει τον αναγνώστη να σκεφτεί γύρω από την έννοια της λέξης "κουλτούρα" (και επίσης γύρω από τη λέξη "πολιτισμός") προτού τη χρησιμοποιήσει.
Πρόλογος  Εισαγωγή  Οι τρεις έννοιες της ‘κουλτούρας’ Η τάξη και η ελίτ Ενότητα και διαφοροποίηση: Αίρεση και λατρεία Σημειώσεις για την κουλτούρα και την πολιτική  Σημειώσεις για την παιδεία και την κουλτούρα: Συμπέρασμα Συμπλήρωμα: Η ενότητα της ευρωπαϊκής κουλτούρας Ευρετήριο ονομάτων και έργων
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτισμικές Σπουδές
X