Μενού Φίλτρα

Εισαγωγή στο "Σοφιστή"

 Μερικοί στοχασμοί για τη σημερινή θέση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα

 Μερικοί στοχασμοί για τον Πλάτωνα

 Η θέση του "Σοφιστή" μέσα στο πλατωνικό έργο. Μια πλατωνική τετραλογία

Μετάφραση, σχόλια

Βιβλιογραφία Δημήτρη Γληνού

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
X