Μενού Φίλτρα

Για την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική:ένας πρόλογος /Εισαγωγή:Μια κατάσταση του νου .ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:Νεωτεριστές και καινοτομίες /ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:Ποιί είναι οι νέοι μουσικοί; /ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:Τόπος στο Ντράμερ! /ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:Ο ρόλος της γυναίκας /ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:Η συνομωσία και κάποιες λύσεις

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X