Μενού Φίλτρα
Οι επαναστάσεις δεν πρέπει να πεθαίνουν. Και ο Αρης, δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί ξεπέρασε την Ιστορία, έγινε μύθος. Υπάρχουν νεκροί, που δεν πεθαίνουν. Ο Αρης, αυτό το "τέκνο της Ανάγκης και ώριμο τέκνο της Οργής", είναι ένας από αυτούς. Η συντήρηση μνήμης γράφει Ιστορία και ενώνει γενιές.
X