Μενού Φίλτρα

Το έργο αυτό δεν είναι μια απλή προσθήκη στον όγκο των ελληνικών και ξένων ιστορικών έργων για την περίοδο κείνη του ελληνισμού, που μελετήθηκε όσο καμιά άλλη. Είναι, πραγ-ματικά, κάτι το καινούργιο, κάτι το πολύ διάφορο και αξίζει να μελετηθεί, όχι μόνον από τους ειδικούς, αλλά από το πλατύ κοινό, που θέλει να κατατοπισθεί, να διαφωτισθεί για την περίοδο εκείνη, που έχει καλυφθεί τόσο από πάχνη επαίνων και άγνοιας. 
"Η Ελλάδα παρουσιάζεται στο φως της Ιστορίας... είναι μια χώρα, όπου κάθε περιοχή της, κάθε πολιτεία της λάμπει με το δικό της φως... και επιβάλλει στον βαρβαρικό κόσμο τον σεβασμό του ελληνικού ονόματος. Δύο πολιτείες - δύο κράτη - ρίχνονται η μια πάνω στην άλλη και τελειώνουν με μια μακρόχρονη φονική μονομαχία, όπου η Αθήνα υποκύπτει και η λάμψη της μεγαλοφυΐας της αρχίζει να σκοτεινιάζει. Η Σπάρτη καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ενώσει την Ελλάδα, μα δεν τα καταφέρνει.
Η Ελλάδα βρίσκεται ολοένα σε πολέμους και επαναστάσεις, είναι χωρισμένη σε τρεις ηγεμονίες: Σπάρτης, Αθήνας, Θήβας... εμφανίζεται η Μακεδονία και κυριαρχεί. Η Ελλάδα οδηγείται απ' αυτήν σε μια γιγάντια επιχείρηση: την κατάκτηση της Περσίας... Ύστερα απ' το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Ελλάδα πέφτει πάλι σε αδιάκοπους πολέμους... η χώρα υποφέρει τρομερά και αργοπεθαίνει μέρα με τη μέρα. Και στα 146 π.Χ. η Ελλάδα μπαίνει στον αριθμό των Ρωμαϊκών Επαρχιών". 


Πρόλογος του μεταφραστή 
Εισαγωγή του συγγραφέα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η δουλεία και η ιστορική της σημασία 
Ο αριθμός των δούλων
Υποπαραγωγικότητα και υψηλό κόστος της δουλικής εργασίας
Το δουλικό καθεστώς και η παραγωγή 
Τα μηχανικά μέσα και οι αγροτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα.
Η παραγωγή της γης
Εργαλεία και βιομηχανικές εργασίες 
Η συγκέντρωση του ακίνητου πλούτου
Η συγκέντρωση του κινητού πλούτου 
Ο δουλικός ανταγωνισμός και η ελεύθερη εργασία 
Η μετανάστευση 
Πολιτικές συνέπειες της δουλείας 
Η ηθική διαφθορά 
Η αντίδραση εναντίον της δουλικής οικονομίας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καταγωγή της δουλοπαροικίας
Η δουλοπαροικία στην αρχαία Ελλάδα 
Νομική και ηθική θέση των δουλοπάροικων και οι συνέπειες
Οι Ιδιοκτήτες της γης
Η μεγάλη κοινωνική κρίση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
Ο ελληνικός ιμπεριαλισμός
Ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός: οικονομική κυριαρχία 
Δικαστική υποταγή 
Πολιτική υποταγή 
Η απαλλοτρίωση των γαιών των συμμάχων 
Ο ιμπεριαλισμός και η κατάπτωση της Αθήνας 
Ο Σπαρτιάτικος ιμπεριαλισμός 
Ο θηβαϊκός ιμπεριαλισμός 
Ο ιμπεριαλισμός στη Σικελία και στη Μεγάλη Ελλάδα 
Μικρότεροι ιμπεριαλισμοί 
Ο μακεδονικός ιμπεριαλισμός 
Η ελληνική αντίδραση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα 
Η δημογραφική προσπάθεια 
Ο πόλεμος, η κτηνοτροφία, η γεωργία 
Ο πόλεμος και το εμπόριο
Άλλες όψεις του ζητήματος πόλεμος και εμπόριο
Ο πόλεμος και τα οικονομικά των Αθηνών
Φόροι και έκτακτα δοσίματα 
Η εξαθλίωση των πολιτών
Αραίωση και υπερπληθυσμός 
Ο πόλεμος και η κατάπτωση της Ελλάδος
Η γνώμη των συγχρόνων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η νέα Ανατολή 
Η οργάνωση της παραγωγής στον Ελληνικό Κόσμο
Η Ρώμη και η νέα Ανατολή 
Η Ρώμη και η νέα ρωμαϊκή Δύση 
Η νέα θέση της Ελλάδος μέσα στον κόσμο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
Η κατάκτηση 
Οι "φαγάνες" των επαρχιών
Η αλληλεγγύη των κυρίαρχων 
Η επαρχιακή οργάνωση των ελληνικών περιοχών 
Οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα
Η ελληνική Σικελία
Οι άλλες ελληνικές πολιτείες 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
FINIS GRAECIAE
Ο ελληνικός κόσμος στίς αρχές της χριστιανικής περιόδου
Η ηθική κατάπτωση 
Η πνευματική κατάπτωση 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ (στο δεύτερο Κεφάλαιο) 
Οι υποχρεώσεις των ειλώτων της Σπάρτης

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Ιστορία
X