Μενού Φίλτρα

Προϊόν μακρόχρονης εξαντλητικής έρευνας, μεθοδικής σπουδής και γόνιμου στοχασμού, το βιβλίο αυτό εξιστορεί τη δημιουργία και τους μετασχηματισμούς των ελληνικών πολιτικών κομμάτων κατά την περίοδο 1821-1936. Ο συγγραφέας αναλύει τις ιδεολογικές θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων, τους άρρητους στόχους και τις πρακτικές πολιτικές αποφάσεις τους, την οργανωτική δομή, τις προπαγανδιστικές μεθόδους και τις αντιπαραθέσεις τους. Αντιμετωπίζοντας κριτικά την παλαιότερη ιστοριογραφία, η οποία προσέγγιζε συνήθως το κομματικό φαινόμενο με αρνητική προδιάθεση, επισημαίνει τις μεθοδολογικές αδυναμίες των ιστορικών ερμηνειών που υπερτονίζουν το ρόλο των προσωπικών φιλοδοξιών, των εξωτερικών επιρροών ή των πελατειακών σχέσεων. Η ανάλυσή του δεν περιορίζεται στο κομματικό και πολιτικό σύστημα αλλά προεκτείνεται στην κοινωνική δομή, την οικονομία, το ιδεολογικό και πνευματικό κλίμα και τις κοινωνικές συγκρούσεις της εποχής. Το βιβλίο αποτελεί επομένως και μια εκτενή εισαγωγή στην πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας


 

Α'ΤΟΜΟΣ

 Σημείωμα

 Πρόλογος 

 Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Β'Η ΓΕΝΕΣΗ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Γ'Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ

 Δ'ΒΟΝΑΠΑΡΤΙΣΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

 Ε'ΤΟ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Β'ΤΟΜΟΣ

 ς' ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΦΙΛΕΛΥΘΕΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

 Ζ΄ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

βραχυγραφίες

πηγές και βιβλιογραφία

ευρετήριο

 

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X