Μενού Φίλτρα

Από την επομένη της δολοφονίας του και μέχρι σήμερα, ο Καποδίστριας υπήρξε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με υπολογίσιμο ιδεολογικό και συναισθηματικό φορτίο για τη νεοελληνική συνείδηση. Άλλοι είδαν στο πρόσωπό του τον μεγάλο άνδρα και το πρότυπο πολιτικού ηγέτη. Για άλλους αντίθετα υπήρξε ο αυταρχικός ηγεμόνας που κατέπνιξε τη φιλελεύθερη δυναμική της Επανάστασης. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να παρακολουθήσει τις διαδοχικές στάσεις απέναντι στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις που διατρέχουν τη νεοελληνική ιστορία.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X