Μενού Φίλτρα

Τα δοκίμια που συγκεντρώνονται σ' αυτόν τον τόμο αναφέρονται σε διάφορα θέματα, που δείχνουν να μην έχουν σχέση μεταξύ τους: την ψυχανάλυση, τη γλώσσα, τις κοινωνικές επιστήμες, την τεχνολογία, την πολιτική οικονομία. Ωστόσο τα συνέχει κατά βάθος μια κοινή έγνοια. Τα δοκίμια κατατείνουν στο να καταρρίψουν την οίηση της «επιστημονικότητας», έσχατου μύθου των προαιώνιων καταπιεστικών μηχανισμών που εξακολουθούν να υφίστανται. Κατατείνουν επίσης (και κυρίως) στο να καταδείξουν ότι αυτή η απόρριψη όχι μόνο δεν μας αφοπλίζει, αλλά είναι και αναγκαία προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας απασχολούν ανέκαθεν: το να διαφωτίσουμε τον κόσμο όπου είμαστε, να κάνουμε να είναι αυτό που δεν είναι. Στα «Σταυροδρόμια του Λαβύρινθου», δεν χανόμαστε ανεπανόρθωτα και δεν συναντάμε κανένα Μινώταυρο που να μην αντλεί τη δύναμή του από τις φαντασιώσεις μας. 

Ο Καστοριάδης , ο οποίος άνοιξε καινούριους δρόμους στη σκέψη που αφορά στην κοινωνία, στην ιστορία και στην πολιτική, καταφέρει εδώ, στα ασφυκτικά συστήματα αλλά και στις σύγχρονες ψευδοανατροπές τους, χτυπήματα που προοιωνίζονται και είναι οι πρόδρομοι της αναγέννησης.


Πρόλογος

Για τα κείμενα

ΨΥΧΗ

Επιλεγόμενα σε μια θεωρία της ψυχής που μπόρεσαν να την παρουσιάσουν σαν επιστήμη

Η ψυχανάλυση: πρόταγμα και διαύγαση

ΛΟΓΟΣ

Το ρητό και το άρρητο

Νεωτερική επιστήμη και φιλοσοφική ερώτηση

Η κρίση της νεωτερικής επιστήμης και ο επιστημονικός προοδευτισμός 

Τα θεμέλια της μαθηματικής και το μη αποφασίσιμο

Η κατάσταση της φυσικής

Το πρόβλημα της ιστορίας και της επιστήμης

Η σύγχρονη βιολογία. Ψευδή και αληθή προβλήματα

Οι ανθρωπολογικοί κλάδοι γνώσης 

Το πρόβλημα της ενοποίησης των κλάδων γνώσης

Η σκολιστική ή ταυτιστική λογική

Κοινωνικο-ιστορική κατάσταση της σύγχρονης επιστήμης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνική

1. Το νόημα της τεχνικής 

Η ελληνική τέχνη

Η δυτική σύλληψη της τεχνικής

Τεχνική, δημιουργία και σύσταση του ανθρώπινου κόσμου

2. Τεχνική και κοινωνική οργάνωση

Η Μαρξιστική θέση

Τεχνική και οικονομία

3. Τεχνική και πολιτική

Η τεχνολογία υπό αμφισβήτηση

Η τεχνική σε μια μετεπαναστατική κοινωνία

Αξία, ισότητα, δικαιοσύνη, πολιτική: Από τον Marx στον Αριστοτέλη και από τον Αριστοτέλη σ' εμάς

Γλωσσάρι

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Δοκίμια
X