Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχείρημα προσεγγίσεως της μαχητικής τέχνης του Tae Kwon Do τόσο μέσα από ένα γενικό πλαίσιο όσο και μέσα από μία όλως εξειδικευμένη και πρωτοποριακή για τα παγκόσμια δεδομένα φιλοσοφική ενατένιση. Η μαχητική τέχνη του Tae Kwon Do, με έναν εξελικτικό τρόπο, προσεγγίζεται διαχρονικά και καθολικά καθώς το παραδοσιακό Tae Kwon Do εμπλέκεται και συνδέεται αρμονικά με το σύγχρονο αθλητικό και Ολυμπιακό ανάλογό του. Η ιστορική και διαχρονική προσέγγιση του Tae Kwon Do δίνει την σκυτάλη της στην ανάλυση τόσο των Poomse (παραδοσιακό Tae Kwon Do) όσο και των τεχνικών που εκτελούνται, επιθετικά ή αμυντικά, με κάθε τμήμα του ανθρώπινου σώματος. Η σύζευξη του αγωνιστικού με το παραδοσιακό Tae Kwon Do επιχειρείται μέσω της φιλοσοφικής και της θρησκειολογικής οδού από όπου εξάγεται, μέσω ενός συνειρμικού τρόπου, το συμπέρασμα ότι η εν λόγω μαχητική τέχνη οδηγεί τον εξασκούμενο σε αυτήν σε έναν όλως εξειδικευμένο τρόπο ζωής. Αυτός ο αθλητής του Tae Kwon Do που έχει βιώσει την πραγματική ουσία αυτής της μαχητικής τέχνης οφείλει να δρα υπέρ του κοινωνικού συνόλου υπερασπιζόμενος ανώτερες αξίες όπως της πατρίδας, της οικογένειας, της θρησκείας κ.λπ. Μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο το Tae Kwon Do ατενίζεται ως ένας τρόπος ατομικής αλλά και κοινωνικής-εθνικής άμυνας από τον αθλούμενο σε αυτό δια της ανθρωπιστικής και χριστιανικής οδού, που σμιλεύουν ψυχοσωματικά και πνευματικά τον αθλητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αθλητής του Tae Kwon Do μετατρέπεται, κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα σε έναν «καλόν καγαθόν» άνθρωπο και κατά τα ανάλογα χριστιανικά σε έναν αληθινό χριστιανό και πραγματικό μιμητή του Χριστού.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολεμικές Τέχνες
X