Μενού Φίλτρα

Συγκεντρώνω στον παρόντα τόμο τέσσερις φιλολογικές μελέτες μου, γραμμένες κατά καιρούς, που σχετίζονται με το νεοελληνικό μυθιστόρημα των παλαιότερων εποχών - με την ορολογία, με τη θεωρία και με την ιστορία του λογοτεχνικού αυτού είδους στην Ελλάδα του 18ου και του 19ου αιώνα. Τα περισσότερα στοιχεία από όσα αναφέρονται και αναπτύσσονται εδώ είναι ή τελείως άγνωστα ή πολύ λίγο γνωστά και ανεκμετάλλευτα στη φιλολογική έρευνα. (Aπό τον πρόλογο)

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μελέτες για την Ελληνική Λογοτεχνία
X