Μενού Φίλτρα

Το πολιτικό ιδεώδες της ελευθερίας - το ιδεώδες της ελευθερίας που θα πρέπει να προάγει το κράτος - είναι το ιδεώδες της μη κυριαρχίας. Ωστόσο, κάθε κράτος που έχει αναλάβει το έργο της διαφύλαξης της μη κυριαρχίας αποτελεί το ίδιο μια δύναμη που απειλεί να κυριαρχήσει πάνω στους πολίτες του. Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση εδώ ότι το κράτος δεν θα λειτουργήσει αυθαίρετα και αυταρχικά: καμία εγγύηση ότι θα σεβαστεί τα κοινά αναγνωρίσιμα συμφέροντα των μελών του. Πως μπορούμε λοιπόν, να προφυλαχθούμε από αυτόν τον κίνδυνο; (. . .) Η υπαρκτή δημοκρατία έχει ατέλειες. Η ανάλυσή μας υποδεικνύει διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις υπαρκτές δημοκρατίες. Το δημοκρατικό κράτος, αν κατανοηθεί σωστά, δικαιούται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καθεστώς να χαρακτηρισθεί ελεύθερο κράτος. Είναι το μόνο κράτος που μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι σε θέση να προστατεύσει τον λαό από την κυριαρχία, χωρίς να γίνει το ίδιο ένα όργανο κυριαρχίας. 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X