Μενού Φίλτρα

Το 1636 ή οικογένεια Μίλλερ άφησε την Αγγλία και μετανάστεψε στην Αμερική. Αυτοί ήταν οι πρόγονοι της Μίνας Μίλλερ, της δεύτερης γυναίκας του "Εντισον και του Τρεβέλναν Μίλλερ που έγραψε το πρωτότυπο του μικρού τούτου βιβλίου.
Οι σχέσεις του συγγραφέα με τους Μίλλερ και τους "Εντισον, του έδωσαν την ευκαιρία να σπουδάσει από πρώτο χέρι την οικογένεια του "Εντισον και το περιβάλλον του, "Εδιάβασε πολλά πολύτιμα οικογενειακά έγγραφα κι' άκουσε πολλές ατομικές ιστορίες, που τον έβοήθησαν να ζωγραφίσει τόσο συναρπαστικά τον μεγάλον εφευρέτη. Εμελέτησε επίσης τις εκατοντάδες από τα ενθύμια, τις σημειώσεις και παρατηρήσεις με οδηγίες για «εκατό χρόνια στο μέλλον».

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
X