Μενού Φίλτρα

Ο Τίμαιος είναι ένας ιδιότυπος πλατωνικός διάλογος. Η θεματολογία του τον φέρνει κοντά στους προσωκρατικούς φιλοσόφους: είναι μια διατριβή «περί φύσεως», το μοναδικό έργο του Πλάτωνα με αντικείμενο το φυσικό κόσμο. Η δομή του είναι εντελώς διαφορετική από τους διαλόγους της ωριμότητας: το δραματικό σκηνικό είναι ισχνό, η διαλογική μορφή διατηρείται μόνον στον πρόλογο, τη θέση του Σωκράτη παίρνει ο αστρονόμος και φυσικός φιλόσοφος Τίμαιος, για να περιγράψει σε έναν εκτενή μονόλογο τη δημιουργία του κόσμου, η έκθεση είναι συστηματική, φιλοδοξεί να είναι πλήρης, ομολογεί τις αξιωματικές παραδοχές και τους στόχους της, επιδιώκει τη συνέπεια - ο Τίμαιος περισσότερο θυμίζει αριστοτελική πραγματεία παρά πλατωνικό διάλογο. 


Πρόλογος
Συντομογραφίες
Μέρος 1ο: Εισαγωγή
Κεφάλαιο Πρώτο: Αντικείμενο και δομή του Τίμαιου Η θέση του στο πλατωνικό έργο
Κεφάλαιο Δεύτερο: Ο Λόγος και ο Μύθος
Κεφάλαιο Τρίτο: Ο πλατωνικός Δημιουργός
Κεφάλαιο Τέταρτο: Φυσική και Μεταφυσική στον Τίμαιο
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η πλατωνική αστρονομία
Μέρος 2ο: Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια
Μέρος 3ο: Παραρτήματα
Ι. Η κίνηση της Γης
ΙΙ. Τίμαιος
ΙΙΙ. Η πλατωνική θεωρία του βάρους
Βιβλιογραφία
Πίνακας αποκλίσεων από το κείμενο της στερεότυπης έκδοσης
Πίνακας ονομάτων
Πίνακας αρχαίων χωριών
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
X