Μενού Φίλτρα

Πρόλογος
Κεφάλαιο 1. Ελληνορθόδοξο κοιμητήριο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
Κεφάλαιο 2. Ελληνορθόδοξο κοιμητήριο Καΐρου Αιγύπτου
Κεφάλαιο 3. Γλυπτά Τηνιακών εκτός κοιμητηρίου Αλεξάνδρειας
Κεφάλαιο 4. Μνημεία πιθανόν κατασκευασμένα από Τηνιακούς γλύπτες στην Αλεξάνδρεια
Κεφάλαιο 5. Τηνιακοί ταφέντες στο ελληνικό κοιμητήριο Αλεξάνδρειας
Κεφάλαιο 6. Υπογραφές Τήνιων γλυπτών
Κεφάλαιο 7. Μητρώα οικογενειακών τάφων από αρχείο ελληνικής κοινότητος Αλεξάνδρειας
Κεφάλαιο 8. Χάρτες κοιμητηρίων
Κεφάλαιο 9. Καλλιτεχνικές φωτογραφίες ταφικών μνημείων από Γιώργο Ανδριανό
Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Γλυπτική
X