Μενού Φίλτρα

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης στην άλλη, η τέχνη θα βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων. Θα επηρεάζει και θα καθορίζεται. Θα προκαλεί και θα αναδιπλώνεται στον εαυτό της. Όμως, η ουσιαστική κυοφορία η επισυμβαίνουσα στο εσωτερικό της ύπαρξης, οι συνειδητές και ασύνειδες καταστάσεις που θα στοιχειοθετούσαν το χρονικό της γέννησης του έργου τέχνης, καθώς και της απόσχισής του από τον δημιουργό, παραμένουν βιβλίο άγραφο.

Μοιραία, το μόνο συγκεκριμένο και ορατό μέρος της τέχνης που μας προσφέρεται ως απόλαυση, αναστοχασμός και αξιολόγηση είναι το σημαίνον της. Δηλαδή το υλικό μέρος του έργου τέχνης, του οποίου η αναγνώριση προϋποθέτει τη μορφή.


ΤΟ ΙΕΡΟ KAI TO ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

TO ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

TRECENTO ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 

QUATTROCENTO 

Η Σχολή της Φλωρεντίας και η Μαθηματική Προοπτική 

Κύκλος Donatello 

Το Αναπαραστατικό Σύστημα 

Η Αρχή της Προσομοιότητας 

Η Διπλή Σκηνή 

Ο Ανθρωποκεντρισμός και τα Όριά του 

Camera Obscura 

Η Οριοθέτηση μιας Νέας Επιστημονικής Συνείδησης 

Η Ανατομία του Οντικού Κόσμου 

Η ΜΑΝΙΕΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ 

Η Αισθητική του Πλωτίνου και οι Μετα-Γλώσσες των Στωικών 

Το Αξίωμα της Μίμησης και η Αντικατάστασή του 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΠΑΡΟΚ 

Μεταρρύθμιση /Αντιμεταρρύθμιση 

Η Συμβίωση 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΣΤΗΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ

Το Τέλος της Αλληγορικής Εκδοχής 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης
X