Μενού Φίλτρα

 Ποια είναι η λειτουργία και το νόημα του δώρου; Πρόκειται για μια ανιδιοτελή κι αυθόρμητη πράξη, για έναν μονοσήμαντο θεσμό; Στη συγκριτική μελέτη ο Μαρσέλ Μως, ανιχνεύοντας τις παραλλαγές αυτού του θεσμού στις διάφορες «πρωτόγονες» κι αρχαϊκές κοινωνίες, επισημαίνει την ύπαρξη ενός λογικά διατεταγμένου συστήματος επικοινωνίας. Παράλληλα εισάγει στην ανθρωπολογική έρευνα την έννοια του «ολικού κοινωνικού φαινομένου»: την έννοια του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου που είναι ταυτόχρονα οικονομικό, νομικό, ηθικό, θρησκευτικό, μυθολογικό και αισθητικό.


 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ο Marcel Mauss και η Οικονομική Ανθρωπολογία, Σωτήρης Δημητρίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το δώρο και η υποχρέωση της ανταπόδοσης 
Η μέθοδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το δώρο και η υποχρέωση της ανταπόδοσης (Πολυνησία)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η κατανομή του συστήματος: Γενναιοδωρία, τιμή και χρήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μαρτυρίες από τα αρχαία νομικά και οικονομικά συστήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Συμπεράσματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X