Μενού Φίλτρα

Οι μηχανισμοί άμυνας αναφέρονται στις ψυχοδιανοητικές διαδικασίες που κινητοποιεί το Εγώ κάθε φορά που βιώνει μια ενορμητική απαίτηση ή ένα συναίσθημα σαν κίνδυνο ή απειλή. Στη μελέτη αυτή, η Άννα Φρόυντ, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, εντοπίζει, περιγράφει και αναλύει τα «αμυντικά» αυτά σχήματα, επισημαίνει τα διάφορα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (φαντασίωση, διανοητική δραστηριότητα. . .), θέτει το πρόβλημα της διαχρονικής τους ταξινόμησης και, τέλος, προσπαθεί να διαφοροποιήσει τους μηχανισμούς με κριτήριο την αναφορά τους σε εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές άγχους.


1.Το εγώ σαν έδρα παρατήρησης.

2.Η εφαρμογή της αναλυτικής τεχνικής στη μελέτη των ψυχικών θεσμών.

3.Οι αμυντικές δραστηριότητες του εγώ σαν αντικείμενο ανάλυσης.

4.Οι μηχανισμοί άμυνας.

5.Ο προσανατολισμός των αμυτνικών διαδικασιών σύμφωνα με την πηγή του άγχους και του κινδύνου.

6.Άρνηση στο επίπεδο της φαντασίωσης.

7.Άρνηση στο επίπεδο του λόγου και της πράξης.

8.Περιστολή του εγώ.

9.Ταύτιση με τον επιτεθέμενο.

10.Μια μορφή αλτρουϊσμού.

11.Το εγώ και το προεγώ (ID) κατά την εφηβική ηλικία.

12.Το ενορμητικό άγχος κατα την εφηβεία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ψυχανάλυση
X