Μενού Φίλτρα

Πρόλογος /βιογραφικό σημείωμα /1.θεωρία της αγωγής του νέου σχολείο /2.οργάνωση του νέου σχολείου /3.οι θεμελιώδεις αρχές της παιδαγωγικής του Μπλόνσκι /παράρτημα 1:για το ενιαίο σχολείο εργασίας της ΕΣΣΔ /παράρτημα 2:χάρτης του σύγχρονου σχολείου.

X