Μενού Φίλτρα
Η τετραετία της διακυβέρνησης Βενιζέλου, μεταξύ 1928-1932, προβάλλει μυθική, όχι μόνο για το γόνιμο και πολύπλευρο έργο της αλλά και για την αδιατάραχτη παραμονή της στην εξουσία έπειτα από πολυετή κυβερνητική αστάθεια. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής, το κίνημα Πλαστήρα, η εκθρόνιση του Κωνσταντίνου και του Γεωργίου Γλύξμπουργκ και η ανάδειξη μονόπλευρης φιλοβενιζελικής Συντακτικής Συνέλευσης, που ανακήρυξε την αβασίλευτη Δημοκρατία.
Στη συγκυρία του 1924 την εξουσία άσκησαν, για βραχύ χρονικό διάστημα, κυβερνήσεις υπό τους Βενιζέλο, Καφαντάρη, Παπαναστασίου, Σοφούλη και Μιχαλακόπουλο, με μοιραία κατάληξη τη δικτατορία Παγκάλου. Μετά την ανατροπή του τελευταίου από τον Κονδύλη στις επακολουθήσασες εκλογές, της 7ης Νοεμβρίου 1926, το ποσοστό των ψήφων μοιράστηκε εξίσου ανάμεσα στις βενιζελικές και τις αντιβενιζελικές δυνάμεις. Έτσι προέκυψε οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ζαΐμη, ο οποίος παραιτήθηκε στις 4 Ιουλίου 1928. Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928, που διεξήγαγε ο Βενιζέλος με πλειοψηφικό σύστημα, το κόμμα των Φιλελευθέρων με επικεφαλής τον ίδιο κατήγαγε περιφανή νίκη συγκεντρώνοντας τεράστιο ποσοστό.
Με την ολοκλήρωση της τετραετίας του κυβερνώντος κόμματος, το επιτελείο του Βενιζέλου αποτύπωσε, τον Αύγουστο του 1932, σε μορφή βιβλίου τον απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε (από το 1928 έως το 1932) παραθέτοντας, ταυτόχρονα, τις προεκλογικές δεσμεύσεις του αρχηγού των Φιλελευθέρων.
Το σπάνιο αυτό τεκμηριωμένο έντυπο, υπό τον τίτλο «Το έργο της κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετίαν 1928-1932, Τι υπεσχέθη προεκλογικώς και τι επραγματοποίησε» -σημαντικό ντοκουμέντο της συγκυρίας- εντοπίστηκε σε ένα μοναδικό αντίτυπο στο ανέκδοτο αρχείο Γεωργίου Παπανδρέου και αναδημοσιεύεται ύστερα από πολλές δεκαετίες.
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α) Προϋπολογισμός - Δημόσιο χρέος, περισσεύματα
β) Επανορθώσεις και πολεμικά χρέη
γ) Φορολογικά
ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
α) Δημόσια έργα
β) Παραγωγικά έργα
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ Τ.Τ.Τ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ - ΘΕΑΤΡΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ Σ/ΒΡΙΟΥ Π. ΕΤΟΥΣ  
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1910-1936
X