Μενού Φίλτρα

"Ο Geary ενδιαφέρεται να δώσει μια πλούσια εικόνα της βαθμιαίας ανάπτυξης των συνδικάτων, των πολιτικών κομμάτων που αντιπροσώπευαν την εργατική τάξη, καθώς και των αιτίων της υιοθέτησης, είτε των απεργών είτε και βιαιότερων μορφών διαμαρτυρίας. Έντονα ενήμερος των διαφορών μεταξύ περιοχών, μεταξύ ομάδων ηλικιών και μεταξύ τύπων βιομηχανιών, απορρίπτει πολλά από τα χονδροειδέστερα κλισέ που κατατρέχουν την ιστορία του εργατικού κινήματος - όπως η απλοϊκή σύνδεση στέρησης και αγωνιστικότητας, η υπόθεση ότι η ιδεολογία καθόριζε τη συμπεριφορά της εργατικής μάζας, ή η πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή εργατική τάξη, πριν από το 1914, μετακινιόταν προς τα δεξιά.
Είναι μια εντυπωσιακή τεκμηριωμένη και ενθαρρυντική επιστημονική εργασία που καταφέρνει να πει περισσότερα από όσα λέγονται συχνά σε βιβλία διπλάσιου όγκου" (NEW SOCIETY)
"Αυτή είναι μια εντυπωσιακή συνθετική εργασία που προσφέρει επίσης αρκετές καινούργιες εμβαθύνσεις και πρωτότυπες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μελετητές της ευρωπαϊκής εργατικής ιστορίας σε όλα τα επίπεδα... το γεγονός ότι οι γενικές γραμμές ανάπτυξης της εργατικής οργάνωσης και πολιτικής (με την ευρύτερη έννοιά τους) σε μια περίοδο εκατό χρόνων, αναδύονται σαφέστατα, παρ' όλο που η παρουσίαση των γεγονότων μετατοπίζεται μπρος και πίσω στο χρόνο και στο χώρο, μεταξύ διαφόρων χωρών και εποχών, προδίδει τόσο τον έλεγχο του συγγραφέα πάνω στο αντικείμενό του όσο και την καταλληλότητα της διεθνικής συγκριτικής προσέγγισης που υιοθέτησε" (SOCIAL HISTORY SOCIETY NEWSLETTER)


Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Λίστα συντομογραφιών
Εισαγωγή
Η εμφάνιση του οργανωμένου εργατικού κινήματος
Ωρίμανση και οργάνωση 1890-1914
Πόλεμος, επανάσταση και άνοδος του κομμουνισμού
Συμπέρασμα
Βιβλιογραφικές σημειώσεις
Ευρετήριο

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικοί αγώνες - Κινήματα
X