Μενού Φίλτρα

Το Μπλε βιβλίο είναι σημειώσεις παραδόσεων που υπαγόρευσε ο ίδιος ο Wittgenstein στους μαθητές του στο Cambridge, κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 1933-34. Λόγω του διδακτικού τους χαρακτήρα, οι σημειώσεις αυτές διέπονται από μια καθαρότητα και αμεσότητα, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα δύσβατα κείμενα της όψιμης φιλοσοφίας του Wittgenstein. Γι' αυτό το Μπλε βιβλίο, είναι όχι μονάχα το καλύτερο εισαγωγικό κείμενο στη γλωσσοαναλυτική μέθοδο του βιενέζου φιλοσόφου, αλλά και ένα δείγμα των εξαιρετικών διδακτικών ικανοτήτων του. (. . .) Στο Καφέ βιβλίο από την άλλη κυοφορούνται οι ιδέες που φτάνουν στην πλήρη τους ανάπτυξη στο έργο του Φιλοσοφικές έρευνες (Μέρος Ι). Η μοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι εδώ ο Wittgenstein χρησιμοποιεί κατ' αποκλειστικότητα την τεχνική της προβολής των πρωτόγονων γλωσσικών παιχνιδιών, μια τεχνική που απαντά μονάχα σποραδικά στις Φιλοσοφικές έρευνες. (. . .) Ο παράξενος τίτλος «Το μπλε και το καφέ βιβλίο» δεν υποκρύπτει καμία εκκεντρικότητα ή βαθιά φιλοσοφική ιδέα, αλλά το απλό γεγονός ότι τα πρωτότυπα δακτυλόγραφα ήταν δεμένα με αντίστοιχα έγχρωμα εξώφυλλα, οπότε οι σπουδαστές αναφέρονται σ’ αυτά με το χρώμα του εξωφύλλου τους

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X