Μενού Φίλτρα
Σε άλλες εκδόσεις
  • Ρούπελ
    Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
    Με φωτογραφίες, εικόνες, αναδιπλούμενους χάρτες, ντοκουμέντα εντός και εκτός κειμένου. Με καταλόγους φονευθέντων Ελλήνων και Γερμανών στην περιοχή Ρούπελ. Νέα έκδοση.
X