Μενού Φίλτρα

Το Ταρό, το μνημείο αυτό της εσωτερικής παράδοσης, περιέχει όλη την κρυμμένη σοφία του κόσμου. Λέγεται ότι, αν όλη η γνώση του κόσμου χαθεί και μείνει μόνο το Ταρό, με αυτό και μόνο, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ανασυστήσει τη χαμένη σοφία. Αποτελείται από 78 συμβολικές παραστάσεις ή "κλειδιά" και διαιρείται σε δυο μεγάλα τμήματα, που αντιστοιχούν στον αόρατο και τον ορατό κόσμο. Το πρώτο περιλαμβάνει τις 22 μεγάλες ορκάνες ή μυστικά "κλειδιά" του σύμπαντος, που αντιστοιχούν στις αρετές ή στις ιδιότητες του Θεού. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις 56 μικρές αρκάνες, που απεικονίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή τα συγκεκριμένα πράγματα σε αντίθεση με τις αφηρημένες έννοιες που αντιπροσωπεύουν οι μεγάλες αρκάνες. Ο συνδυασμός των δυο αποτελεί το "παγκόσμιο κλειδί", που ερμηνεύει όλη τη δημιουργία. Στο βιβλίο αυτό του Παπύς, ο αναγνώστης θα βρει όλες τις πληροφορίες για τη χρήση του Ταρό, αλλά και μεγάλες πνευματικές αλήθειες που σχετίζονται με τους αριθμούς, την αλχημεία και πιο γενικά με τις εσωτερικές παραδόσεις


ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΤΑΡΟ, ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΙΕΡΗ ΛΕΞΗ ΙΟΝΤ-ΧΕ-ΒΑΥ-ΧΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΚΑΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΚΑΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΚΑΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΤΑΡΟ - 1η ΕΠΤΑΔΑ - ΘΕΟΓΟΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
2η ΕΠΤΑΔΑ - ΑΝΔΡΟΓΟΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
3η ΕΠΤΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΤΑΡΟ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΤΟ ΜΥΗΤΙΚΟ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΤΟ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΑΡΟ ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΤΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

X