Μενού Φίλτρα

Με την «Τουρκοκρατία» επιχειρείται μια σκιαγράφηση της ιστορίας του Γένους, τους αιώνες που έζησε κάτω από την οθωμανική αυτοκρατορία. Η επίτομη αυτή σκιαγράφηση, γραμμένη με το γνωστό γλαφυρό τρόπο και ρέοντα λόγο του συγγραφέα, τεκμηριωμένη και με μαρτυρίες, αποτελεί, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, μια πρόσθετη θετική συμβολή στην ιστορική και πνευματική μας αυτογνωσία, επιδρώντας ανασταλτικά στην πολύμορφη αλλοτρίωση και εποικοδομητικά στον ορθότερο ιστορικό προσανατολισμό μας, ως Έθνους.


 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
1. Οι ρίζες του Γένους
2. Το Βυζάντιο - Ρωμανία
3. Οι Ορθόδοξοι και η εξάπλωση τους
4. Η πτώση της Αυτοκρατορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Οθωμανική οργάνωση και δομή της νέας κοινωνίας
2. Η εθναρχούσα Εκκλησία
3. Η ανασύνταξη του υπόδουλου Γένους
4. Το δίλημμα: συνύπαρξη ή αντίσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
1. Η ζωή στην Εκκλησία
2. Η πολιτική δράση
3. Ο οικονομικός βίος
4. Η πολιτική συνέχεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
1. Οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση
2. «Μετακένωση» ιδεών και ταυτότητας του Γένους
3. Ο οραματισμός της Ελευθερίας
4. Από τη ρωμαίικη Οικουμένη στο Εθνικό Κράτος
ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φραγκοκρατία - Τουρκοκρατία
X